XVIII. Nitrianske Dni
nukleárnej medicíny
22.11. - 24.11. 2017


1. informácia

Dátum konania: 22. – 24. novembra 2017 (streda – piatok)

Miesto konania: Kongresové a hotelové centrum Kaštieľ Mojmírovce

Organizátor: IZOTOPCENTRUM, s.r.o, Nitra

Vedecká rada ( programový výbor)

 • prof. MUDr. Ivan Režňák, CSc
 • prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA
 • doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc
 • Ing. Ivan Kuželka
 • prim. MUDr. Jozef Kubínyi, PhD,FEBNM
 • prim. MUDr. Andrej Vondrák
 • MUDr. Vladimír Vondrák

Sekcie (Dĺžka prednášky 10 minút)

 • 1) Ca prostaty
 • 2) Neuroendokrinné nádory
 • 3) PET/ CT
 • 4) Varia
 • 5) SZP
 • 6) fyzici a radiačná hygiena

Podujatie je kreditované SACCME

Stravovanie
individuálne, zabezpečené v mieste podujatia (Obed: podávaný v reštaurácii polievka a hlavné jedlo, výber zo 4 jedál dennej ponuky od 5 €)

Účastnícky poplatok

 • VŠ : 50 € (streda 10€, štvrtok 30€, piatok 10€)
 • SZP: 30 € (streda 5€, štvrtok 20€, piatok 5€)

Termín prihlásenia

 • aktívna účasť - názov prednášky 30.jún 2017, abstrakt do 31.augusta 2017
 • Pasívna účasť 31.august 2017

Ubytovanie
každý účastník si zabezpečí sám (pozor, obmedzená kapacita ubytovania).
http://www.kastielmojmirovce.sk/sk/kastiel/online-rezervacia

Prezentácia účastníkov: 22. novembra od 13.hod. (streda)
Ukončenie: 24.novembra cca 13.hod. – obed (piatok)
Vyhodnotenie najlepších prác

Odborný garant: MUDr. Andrej Vondrák

Kontaktná osoba pre organizačné zabezpečenie podujatia:
MUDr. Vladimír Vondrák
IZOTOPCENTRUM, s.r.o
Rázusova 24
94901 Nitra

Tel.: +421(0)37-3337191,
Tel.: +421(0)903 712 668,
e-mail: izotopcentrum@izotopcentrum.sk

Pokyny pre aktívnu účasť
Organizátor akceptuje len prihlášky v elektronickej podobe.
Súhrny píšte v slovenčine alebo v češtine, resp. v angličtine.
Štruktúra abstraktov: autori, cieľ, metóda, výsledky, závery.
Prípadné technické požiadavky pre prezentáciu špecifikujte v prihláške.

Informácia
celková výška nepeňažných plnení poskytnutých zo strany organizátora v súvislosti s účasťou na podujatí usporiadanom za účelom ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov činí 0 €.

Doprava z Nitry do Mojmíroviec taxíkom je v cene cca 12,00€-15,00€
Do Mojmíroviec pravidelne chodia spoje autobusom z nástupíšť 30, 31 a 34.
Smer Nitra – Poľný Kesov
Smer Nitra – Veľká Dolina
Presné časy odchodov autobusov - www.cp.sk
Zástavka na vystúpenie je OcÚ alebo Coop Jednota

 

O eventuálnych zmenách Vás budeme priebežne informovať.

Mens sana in corpore sano V zdravom tele zdravý duch.