XXIV. Nitrianske Dni
nukleárnej medicíny
27.11. - 29.11. 2024


XXIV. Dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 27. - 29. novembra 2024 (streda – piatok)

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

s blížiacim sa letným dovolenkovým obdobím by sme Vás radi informovali o možnosti skoršieho prihlásenia na XXIV. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny, ktoré sa v roku 2024 uskutočnia v dňoch 27. - 29. novembra v hoteli Zlatý kľúčik v Nitre.

S potešením tiež oznamujeme, že naše pozvanie prijal Prof. Dr. med. Wolfgang Fendler z Oddelenia nukleárnej medicíny Západonemeckého onkologického centra Univerzitnej nemocnice Essen v Nemecku. V rámci programu vystúpi s prednáškami na témy:

Radi by sme Vás tiež upozornili, že prihlasovanie aktívnej účasti je možné do 31. júla 2024. Do tohto termínu je potrebné nahlásiť názov práce, autora a spoluautorov. Abstrakty bude možné doplniť do 31. augusta 2024.

Hlavné tematické okruhy tohtoročnej konferencie budú:

Za aktívnu a pasívnu účasť na odbornom podujatí s medzinárodnou účasťou budú udelené kredity v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Prosíme Vás, aby ste využili príležitosť skoršieho prihlásenia, pretože ceny budú odstupňované podľa dátumu prihlásenia. Kolegovia s potravinovými intoleranciami či alergiami môžu tieto informácie uviesť do
poznámky pri registrácii.

Ubytovanie je možné si zarezervovať v hoteli Zlatý kľúčik - www.zlatyklucik.sk.

Tešíme sa na vašu účasť.

S úctou
organizačný tím NDNM 2024

Cenník

Kongresový balíček *

do 31.7.2024 do 31.8.2024 od 31.8.2024 / na mieste
Lekári, farmaceuti, fyzici 150 € 180 € 240 €
Zdravotné sestry, laboranti 110 € 120 € 160 €

* balíček obsahuje: registrácia na kongres, 2x obed (štvrtok, piatok), vstup na Spoločenský večer (štvrtok večer)

Jednotlivá registrácia

do 31.7.2024 do 31.8.2024 od 31.8.2024 / na mieste
Lekári, farmaceuti, fyzici 90 € 120 € 180 €
Lekári, farmaceuti, fyzici do 30 rokov 60 € 90 € 150 €
Lekár nad 70 rokov Zdarma Zdarma Zdarma
Zdravotné sestry, laboranti 50 € 60 € 90 €
Jednotliví zástupcovia firiem neposkytujúcich zdravotnú starostlivosť 200 € 400 € 600 €

 

Doplatky

do 31.7.2024 do 31.8.2024 od 31.8.2024 / na mieste
Diskusný večer 40 € 40 € 60 €
Obed štvrtok 20 € 20 € 25 €
Obed piatok 20 € 20 € 25 €
Mens sana in corpore sano V zdravom tele zdravý duch.