XXIII. Nitrianske Dni
nukleárnej medicíny
22.11. - 24.11. 2023


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

chceme vás informovať, že XXIII. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny sa v roku 2023 uskutočnia 22. - 24. novembra v hoteli Zlatý kľúčik v Nitre. Budeme veľmi radi, ak si tento termín zarezervujete vo svojich kalendároch.

Tento rok hlavné tematické okruhy budú:

Za aktívnu a pasívnu účasť na odbornom podujatí s medzinárodnou účasťou budú udelené kredity v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Prihlasovanie na podujatie bude spustené 1. júna 2023. Prosíme, využite príležitosť skoršieho prihlásenia, ceny budú opäť odstupňované aj podľa dátumu prihlásenia. Uzavretie prihlasovania aktívnej účasti bude 15. 09. 2023.

Ubytovanie je možné si zarezervovať v hoteli Zlatý kľúčik - www.zlatyklucik.sk.

Tešíme sa na vašu účasť.

S úctou
organizačný tím NDNM 2023

Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ Dobré zdravie stojí viac ako najväčšie bohatstvo.