XXI. Nitrianske Dni
nukleárnej medicíny
24.11. - 26.11. 2021


Do začiatku podujatia zostáva:

2. informácia

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

ďakujeme za prejavený záujem a prihlášky na Nitrianske dni nukleárnej medicíny 2021.

Dovoľujeme si poprosiť kolegov, ktorí prihlásili aktívnu účasť, aby obratom (do konca júna) zaslali názov práce a zoznam autorov. Abstrakty prosíme zaslať do konca augusta.

Zároveň si dovoľujeme poslať číslo účtu pre zaplatenie registračného poplatku:

50,00 €
SZP 30,00 €
Pracovníci firiem 200,00 €


IBAN: SK31 1100 0000 0029 4601 5464

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že v hoteli Zlatý kľúčik, kde sa podujatie budekonať, je možné si do konca augusta zabookovať ubytovanie za zvýhodnenú cenu (zlatyklucik.sk).

Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ Dobré zdravie stojí viac ako najväčšie bohatstvo.