XXI. Nitrianske Dni
nukleárnej medicíny
24.11. - 26.11. 2021


Mens sana in corpore sano V zdravom tele zdravý duch.