XVII. Nitrianske Dni
nukleárnej medicíny
26.11. - 27.11. 2015


Milé kolegyne a kolegovia,

úprimne Vám všetkým ďakujeme za účasť na XVII. Nitrianskych dňoch nukleárnej medicíny ako aj za vysokú odbornú úroveň prednášok. Tešíme sa na stretnutie pri príležitosti budúcoročných XVIII. Nitrianskych dní nukleárnej medicíny.

Cenu za najlepšie práce v sekcií lekárov získala práca pána primára MUDr. Michala Korčeka a v sekcií SZP práca našej laborantky Bc. Božky Balogovej. Obom gratulujeme. Všetkým Vám prajeme všetko dobré a príjemné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov.

V mene Izotopcentra
 
Vladimír Vondrák
Andrej Vondrák
Mens sana in corpore sano V zdravom tele zdravý duch.