Záväzná prihláška

IZOTOPCENTRUM, s.r.o., Rázusova 24, 949 01 NITRA

Ľutujeme. Prihlásenie na XX. Nitrianske dni nukleárnej medicíny bolo ukončené.
Mens sana in corpore sano V zdravom tele zdravý duch.