Záväzná prihláška

IZOTOPCENTRUM, s.r.o., Rázusova 24, 949 01 NITRA

Ľutujeme. Prihlásenie na XX. Nitrianske dni nukleárnej medicíny bolo ukončené.
Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ Dobré zdravie stojí viac ako najväčšie bohatstvo.