Záväzná prihláška

IZOTOPCENTRUM, s.r.o., Rázusova 24, 949 01 NITRA

Leave this field empty
Zúčastníte sa na spoločenskom večere?
(štvrtok 29.11.2018)
Dni, ktorých sa zúčastníte:

Účasť:
Účastnícky poplatok:
Máte do 35 rokov?:
Termín poslania pasívnej a aktívnej prihlášky je do 31.8.2018.

Pokyny pre aktívnu účasť

  • Organizátor akceptuje len prihlášky v elektronickej podobe
  • Súhrny píšte v slovenčine alebo češtine, resp. angličtine
  • Štruktúra abstraktov: autor, cieľ, metóda, výsledky, závery
  • Prípadné technické požiadavky pre prezentáciu špecifikujte v prihláške
Po stlačení tlačítka sa prihláška odošle k nám emailom a Vám sa zobrazí vyplenná prihláška vo formáte na tlač. Do emailu Vám budú zaslané informácie týkajúce sa platby a prihlasovacie údaje do objednávacieho systému, kde si budete môcť zmeniť zadané údaje týkajúce sa aktívnej prihlášky.
Mens sana in corpore sano V zdravom tele zdravý duch.