Prihláška

IZOTOPCENTRUM, s.r.o., Rázusova 24, 949 01 NITRA

Úctivo si vás dovoľujeme požiadať v prípade záujmu o čo najskoršie prihlásenie, pre aktívnu aj pasívnu účasť. Ako organizátorom nám tak významne pomôžete efektívne pripravovať všetky podmienky pre úspešné a odborne kvalitné stretnutie.

Leave this field empty
Účasť:
Účastnícky poplatok:
Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ Dobré zdravie stojí viac ako najväčšie bohatstvo.