Záväzná prihláška

IZOTOPCENTRUM, s.r.o., Rázusova 24, 949 01 NITRA

Leave this field empty
Účasť:

(organizator si vyhradzuje právo zaradiť príspevok do sekcie prednáška/poster na základe uváženia odbornej komisie)

Termín poslania pasívnej prihlášky je do 31.8.2017, aktívnej do 30.6.2017.

Pokyny pre aktívnu účasť

  • Organizátor akceptuje len prihlášky v elektronickej podobe
  • Súhrny píšte v slovenčine alebo češtine, resp. angličtine
  • Štruktúra abstraktov: autor, cieľ, metóda, výsledky, závery
  • Prípadné technické požiadavky pre prezentáciu špecifikujte v prihláške
Po stlačení tlačítka sa prihláška odošle k nám emailom a Vám sa zobrazí vyplenná prihláška vo formáte na tlač.
Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ Dobré zdravie stojí viac ako najväčšie bohatstvo.